Despre proiect

Proiectul "Şanse egale la angajare pentru persoanele vulnerabile” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6. “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”.

Proiectul a fost iniţiat de Fundaţia Estuar, Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual şi Fundaţia Tinereţe Fără Bătrâneţe şi implementat din Ianuarie 2015 în regiunea Bucureşti-Ilfov și Sud-Muntenia, urmărind dezvoltarea a nouă structuri de economie socială, în vederea promovării economiei sociale în rândul grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă, victime ale violenței în familie).

În cadrul proiectului, se vor crea 102 noi locuri de muncă, se vor organiza cursuri de formare profesională şi servicii integrate de dezvoltare a carierei (informare şi consiliere profesională, orientare profesională, consiliere psihologică, asistenţă) pentru 150 de persoane din grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilități, femei aflate în situații de risc, femei victime ale violenței în familie, persoane care au mai mult de doi copii, familii monoparentale, persoane de etnie romă).

Despre Fundația Tinerețe Fără Bătrânețe
Fundația Tinerețe Fără Bătrânețe are o experiență de 9 ani în oferirea de servicii psiho-sociale pentru persoane din categorii defavorizate, aflate în situații de risc social și cu nevoi speciale (dizabilități psihice, fizice ori intelectuale).
Cu o experiență de 9 ani în parteneriate naționale, Fundația Tinerețe Fără Bătrânețe a implementat proiecte vizând servicii nonrezidențiale, de îngrijire la domiciliu și terapeutice, misiunea sa fiind reducerea și prevenirea marginalizării și excluderii sociale
a persoanelor din categorii defavorizate.

STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ
DEZVOLTATE ÎN CADRUL PROIECTULUI “ ŞANSE EGALE LA ANGAJARE
PENTRU PERSOANELE VULNERABILE”

 

 

www.ateliercomsa.ro

www.laboratoruldegusturi.ro

www.tippingpoint.ro